Casa Danei – Brașov

Casa Danei – Brașov

Casa Danei – Brașov – Termeni și condiții

Termeni și condiții

1. Acceptare

Acest acord stabilește folosirea de către dumneavoastră a site-ului de internet localizat la adresa www.casadanei.ro (denumit in continuare “site”) și că sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și înțelegeți că serviciile de turism nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale solicitate.
Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obține orice material, produse sau servicii prin intermediul site-ului www.casadanei.ro.
Casa Danei utilizează informațiile personale pentru o mai buna înțelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legătura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe măsura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest site, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică. În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția Casa Danei orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca Casa Danei, în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

 

2. Înregistrarea datelor

Casa Danei prelucrează datele furnizate de dumneavoastră în vederea:

  • prestării serviciilor hoteliere și de turism;
  • efectuării de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de Casa Danei;
  • completării fișei de cazare și la efectuarea formalităților de plată;
  • transmiterii/recepționării de oferte de publicitate și marketing;
  • realizării unui interes legitim al Casa Danei sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării serviciului.
 

3. Utilizarea datelor

Casa Danei administrează și utilizează datele personale primite în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare. Orice date financiare colectate sunt folosite exclusiv pentru prelucrarea plaților autorizate prin serviciul de rezervări.
Folosind proceduri interne stricte bazate pe reglementările legii nr. 677/2001 completată și modificată prin Legea nr. 506/2004, avem grijă ca datele cu caracter personal colectate să nu fie folosite în alte scopuri decât cele pentru care v-ați dat consimțământul.
Datele nu vor fi dezvăluite nimănui, cu excepția organelor abilitate (Poliția Română, Jandarmeria Română, Serviciul Român de Informații, etc.) pe bază de cerere scrisă, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

4. Securitatea datelor

Datele colectate prin site-ul nostru sunt reținute automat în sistemul informatic intern, ele pot fi accesate de către personal doar pe baza de utilizator și parolă.

 

5. Informare

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenție, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiției, de a vă opune în viitor prelucrării și de a solicita ștergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta telefonic / email folosind pagina de contact.

 

6. Legislație

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competența instanței judecătorești din Brașov.

Politică de confidențialitate

ACORDUL PRIVIND INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN SITE ȘI FOLOSIREA ACESTUIA

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul www.casadanei.ro. ACCESÂND www.casadanei.ro, VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții vă rugăm să părăsiți site-ul www.casadanei.ro.

 

1. Termeni și condiții de utilizare

Acest document se referă la condițiile în care poate fi utilizat site-ul www.casadanei.ro. Accesând sau utilizând site-ul www.casadanei.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest site este deținut de Casa Danei. Ne rezervăm dreptul, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare. În măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificați periodic schimbările în acești termeni. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptați aceste modificări.

 

 

2. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul www.casadanei.ro are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, sa tipărească parți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini in format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația română. În mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani. Materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare.

 

 

3. Obligațiile utilizatorului

Acest site, împreună cu toate modulele și materialele sale, este proprietatea înregistrată Casa Danei.
Sunteți de acord sa respectați următoarele obligații incluzând și fără a se limita la:

  • obligativitatea de a nu copia, reproduce, republica, încărca, posta, modifica, transmite sau distribui fără permisiunea Casa Danei a site-ului și a materialelor prezentate. Folosirea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi.
  • interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.
  • interzicerea de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagina cu pagina a conținutului site-ului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.
  • informația pe care ne-o furnizați nu trebuie să afecteze infrastructura informatică
  • cererile privind redistribuirea sau republicarea de conținut vor fi adresate către Casa Danei la adresa contact@casadanei.ro
 

4. Conținut exterior

În conținutul site-ului nostru poate fi inclus conținut, modul statistici, adrese către și de la site-uri externe sau alte materiale de la parți terțe. Acestea sunt pentru că le consideram ca fiind de interes pentru dumneavoastră sau pentru Casa Danei. Ne declinăm orice responsabilitate fată de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul curent. Conținutul acestor site-uri se poate schimba fără să primim notificare în acest sens, de aceea nu suntem răspunzători pentru conținutul, serviciile sau alte situații în legătura cu sau provenite din orice alt site. Aceste alte site-uri pot permite propriile lor cookies către utilizatori, pot colecta date, solicita informații.

 

 

5. Utilizarea datelor și clauze de nerăspundere

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. Casa Danei nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea și exactitatea acestor informații. www.casadanei.ro este un site cu conținut informativ. Casa Danei nu garantează în nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul site-ului și informațiile reale nu implică nici o răspundere, de orice natură, pentru Casa Danei. Ne rezervăm dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare prealabilă. Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanta sau angajament din partea Casa Danei. Casa Danei nu va putea fi făcută răspunzătoare fată de nici-o persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect din folosirea site-ului, ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un client este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite, fără nici un fel de răspundere fată de dumneavoastră.

 

 

6. Newsletter și materiale promoționale

În urma consimțământului dumneavoastră este posibil să primiți materiale promoționale, oferte sau chestionare din partea noastră sau a colaboratorilor noștri. În cazul în care doriți să nu mai primiți astfel de materiale promoționale vă rugăm să ne contactați folosind pagina de contact de pe site sau e-mail-ul contact@casadanei.ro.

 

 

7. Tarife

Tarifele afișate în site sunt tarife pe camera pe noapte și includ TVA, taxa hotelieră. Tarifele sunt în lei.
Putem să confirmăm rezervarea dvs. numai dacă ne dați toate informațiile solicitate. Vă rugăm să vă asigurați că toate datele dvs. personale sunt corecte.
În caz de neprezentare sau anulare târzie Casa Danei își rezervă dreptul, fără o notificare prealabila, să încaseze contravaloarea primei nopți de cazare de pe cartea de credit folosită pentru garantarea rezervării.

 

 

8. Notificări

Orice notificări în legătura cu termenii și condițiile conținute pe site pot fi trimise la adresa: contact@casadanei.ro.

 

 

9. Încetare

Acești termeni sunt în vigoare pe toată durata accesării site-ului. Dumneavoastră puteți înceta acești termeni în orice moment prin părăsirea site-ului și prin distrugerea tuturor materialelor obținute și a tuturor documentelor aflate în legătură fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod.

 

 

10. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea română. Eventualele litigii decurgând din acest acord vor fi soluționate la instanța competentă de la sediul Casa Danei. Dumneavoastră sunteți de acord că orice acțiune în justiție decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanțele de judecată din România de la sediul Casa Danei.

 

 

11. Animale companie

Animalele de companie nu sunt acceptate.

Politică de utilizare cookies

Vă mulțumim că vizitați acest website. Sperăm că veți fi încântați să aflați mai multe despre Casa Danei.

Prin această politică ne angajăm să furnizăm utilizatorilor informații clare și complete despre datele pe care le colectăm prin intermediul domeniului web www.casadanei.ro și despre modul în care aceste date sunt stocate și folosite. “Politica de utilizare cookies” explică, de asemenea, modul în care utilizatorul poate gestiona preferințele legate de navigarea pe internet și politica de cookies.

Casa Danei respectă dreptul la intimitate al persoanelor care vizitează site-ul nostru și comunică cu noi pe cale. “Politica de confidențialite” a fost dezvoltată cu scopul de a vă informa asupra modului în care www.casadanei.ro colectează, folosește și procesează informațiile cu caracter personal.

Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu practicile descrise în “Politica de Confidentialitate”. Dacă nu sunteti de acord cu aceasta politică de confidențialitate, vă rugam să nu utilizați acest site. Ne rezervăm dreptul de a face modificări la această politică de confidențialitate în orice moment. Orice modificare va fi postate în această „Politică de confidențialitate”, iar modificarile se vor aplica pentru activitați și informații colectate ulterior publicării. Vă încurajăm să revedeți periodic aceasta politică pentru a vă asigura ca sunteți informat cu privire la orice schimbare și la modul în care informațiile pot fi utilizate.

1. Informații colectate de www.casadanei.ro

Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastră prin intermediul unor terțe parți, în speta rețeaua de publicitate Google, colectăm o adresa IP, paginile web vizitate, data și ora la care au fost vizualizate, cât și interacțiunea cu conținutul de pe acest domeniu web, respectiv www.casadanei.ro. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.

2. Ce sunt cookie-urile?

Un “Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre, care va fi stocat pe computerul, mobilul sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari, etc.) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe computerul/mobilul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorită cookie-urilor, site-ul reține, pe o perioada de timp, acțiunile și preferințele dumneavoastră.

3. Cum și de ce folosim cookie-uri?

Folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-ului nostru și pentru a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează acest site, precum și serviciile oferite de către acesta. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunatăți experiența dumneavoastră pe site-urile noastre și pentru a face urmatoarea vizită mai placută.

4. Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii iși pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro sau https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.